Category Archives for "03"

Naknada po osnovu izgubljenog izdržavanja

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Naknada po osnovu izgubljenog izdržavanja
Lice koje je poginuli izdržavao ili redovno pomagao, kao i ono koje je po zakonu imalo pravo zahtevati izdržavanje od poginulog, ima pravo na naknadu štete koju trpi gubitkom izdržavanja, odnosno pomaganja, a šteta se naknađuje plaćanjem novčane rente, čiji se iznos odmjerava s obzirom na sve okolnosti slučaja.

Naknada zarade za prekovremeni rad

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Naknada zarade za prekovremeni rad
Za obavezu naknade zarade za prekovremeni rad nije od značaja to što poslodavac nije donio pisanu odluku o uvođenju prekovremenog rada, jer nedonošenje odluke ne može biti na štetu zaposlenog koji je stvarno obavio prekovremeni rad.