Category Archives for "03"

Zaštita od klevete

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zaštita od klevete
Nije došlo do kršenja prava na slobodu izražavanja iz člana II/3h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je miješanje u to pravo bilo zakonito i imalo legitiman cilj i bilo „neophodno u demokratskom društvu“, zato što je spornim izražavanjem tužilac, koji je neposredno prije bio teško fizički napadnut, identifikovan u javnosti kao neko ko je primio novac od strane organizacije radi otvaranja internet portala uz naslov „Puzajući državni udar u Republici Srpskoj“ i kao novinar koji je „naklonjen opoziciji“. Pri tome, apelanti nisu vodili računa o tužiočevoj naročito ranjivoj situaciji zbog pokušaja njegovog ubistva, niti se može zaključiti da je kod njih postojala „iskrena namjera“ radi obavještavanja javnosti o temama koje su od značaja za javnost, već se ovakvo prenošenje može okarakterisati kao zlonamjerno i „huškačko“ prema tužiocu.