Category Archives for "03"

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora

RADNO PRAVO

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora

Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučajevima kad je to predviđeno Zakonom o radu, zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje pet radnih dana.

Sukob nadležnosti – sprovođenje istrage po zahtevu oštećenog kao tužioca

USTAVNO PRAVO

Sukob nadležnosti – sprovođenje istrage po zahtevu oštećenog kao tužioca

Kada do dana početka primene sada važećeg Zakonika o krivičnom postupku nije doneto rešenje o sprovođenju istrage po zahtevu oštećenog kao tužioca, dalji tok postupka sprovodi se po odredbama važećeg Zakonika, te je za dalje postupanje nadležno javno tužilaštvo.

Posebna revizija

PROCESNO PRAVO

Posebna revizija

Revizija je izuzetno dozvoljena zbog pogrešne primene materijalnog prava i protiv drugostepene presude, koja ne bi mogla da se pobija revizijom, ako je po oceni Vrhovnog kasacionog suda potrebno da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa ili pravna pitanja u interesu ravnopravnosti građana, radi ujednačavanja sudske prakse, kao i ako je potrebno novo tumačenje prava (posebna revizija).

Troškovi krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi krivičnog postupka

Kada je privatnom krivičnom tužbom okrivljenoj stavljeno na teret izvršenje dva krivična dela od kojih je okrivljena oglašena krivom za jedno a oslobođena za drugo krivično delo, ukoliko se ti troškovi ne mogu izdvojiti iz ukupnih troškova, tada je okrivljena obavezna da plati troškove krivičnog postupka privatnoj tužilji.

Žalba na rešenje o određivanju privremene mere u parnici zbog smetanja državine

PROCESNO PRAVO

Žalba na rešenje o određivanju privremene mere u parnici zbog smetanja državine

Protiv rešenja o određivanju privremene mere u parnici zbog smetanja državine, nije dozvoljena posebna žalba, te tako doneto rešenje ima svojstvo izvršne isprave i pre pravnosnažnosti odluke.

1 2 3 10