Category Archives for "02"

Ograničenja za strana lica u sticanju prava svojine na poljoprivrednom zemljištu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Ograničenja za strana lica u sticanju prava svojine na poljoprivrednom zemljištu

Strano lice ne može imati pravo svojine na poljoprivrednom zemljištu, a samo izuzetno strano fizičko lice može steći i pravo svojine na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu površine do 5.000 m2 samo ako je predmet ugovora o otuđenju (kupoprodaja, poklon, razmjena i dr) stambena zgrada koja se nalazi na tom zemljištu.