Category Archives for "12"

Sticanje svojine na nepokretnim stvarima na osnovu ugovora o prodaji

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Sticanje svojine na nepokretnim stvarima na osnovu ugovora o prodaji

Pravo svojine na nepokretnim stvarima na osnovu punovažnog ugovora o prodaji ne može se steći ako nije izvršen upis u katastar nepokretnosti, bez obzira što su ugovorne strane izvršile obaveze iz ugovora.

Isplata naknade troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Isplata naknade troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora

Naknada troškova za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora su naknade koje je poslodavac dužan isplaćivati zaposlenom u neto iznosu i ne podliježu oporezivanju.