Category Archives for "11"

Krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda

Radnja nabavljanja i držanja radi prodaje akciznih proizvoda suprotno propisima koji regulišu oporezivanje akcizama, predstavlja svršenu radnju krivičnog dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz člana 176. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Odlučivanje o povredi prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o povredi prava na suđenje u razumnom roku

Postupanje i odlučivanje o povredi prava na suđenje u razumnom roku, zbog nemogućnosti naplate potraživanja iz radnog odnosa po osnovu pravnosnažne i izvršne presude osnovnog suda, prema dužniku nad kojim je vođen stečajni postupak u predmetu Privrednog suda, a sada se vodi nad stečajnom masom stečajnog dužnika, nadležan je Privredni apelacioni sud.

Teško delo protiv opšte sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv opšte sigurnosti

Propust optuženog koji nije povukao parkirnu kočnicu po izlasku iz vozila koje je parkirao van kolovoza na zemljanoj površini, koja je pod nagibom prema kolovozu, usled čega je vozilo krenulo unazad odmah po njegovom izlasku iz vozila, može se dokazivati i snimkom sa sigurnosnih kamera.

1 2 3 10