Category Archives for "11"

Antkoviak protiv Poljske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života
ANTKOVIAK PROTIV POLJSKE

(Predstavka: 27025/17)
14. 6. 2018.

Predmet se tiče parnice o starateljstvu između budućih usvojitelja i bioloških roditelja.
Aplikanti su supružnici Monika i Patrik Antkoviak, oboje poljski državljani. Oni su želeli da usvoje dete od K. D, žene koju su pronašli na internetu i koja je tokom trudnoće pristala dati dete na usvajanje. Dečak je rođen u februaru 2013. godine i aplikanti se od tada staraju o njemu.