Category Archives for "10"

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

P i t a n j e:
Da li javni beležnik može da potvrdi (solemnizuje) clausulu intabulandi ako stranka (upisani vlasnik) ne može da pokaže solemnizovani ugovor o prenosu prava svojine na nepokretnosti, već se poziva na neki drugi složen ugovor, koji obuhvata prenos prava svojine, a koji nije zaključen odnosno potvrđen u javnobeležničkoj formi (npr. ugovor o lizingu nepokretnosti, pozivom na član 42. stav 2. Zakona o finansijskom lizingu)?