Category Archives for "10"

Isplata neisplaćene zarade u slučaju prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Isplata neisplaćene zarade u slučaju prestanka radnog odnosa

Poslodavac je dužan da zaposlenom u slučaju prestanka radnog odnosa isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarada i druga primanja koje je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Izbor i prestanak dužnosti zaštitnika građana u jedinici lokalne samouprave

USTAVNO PRAVO

Izbor i prestanak dužnosti zaštitnika građana u jedinici lokalne samouprave

U nadležnosti je jedinice lokalne samouprave odlučivanje o ustanovljavanju zaštitnika građana kao nezavisnog i samostalnog organa lokalne samouprave, kao i način i postupak izbora i prestanka njegove dužnosti.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Bitne okolnosti iz kojih proizlazi da je okrivljeni izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga jesu: količina i raznovrsnost opojne droge, posebno kada je pronađena i kod okrivljenog i u porodičnoj kući, način pakovanja i brojnost paketića.

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa umesto vraćanja na rad

RADNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa umesto vraćanja na rad

Ako sud utvrdi da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, a zaposleni ne zahteva da se vrati na rad, sud će na njegov zahtev obavezati poslodavca da zaposlenom isplati naknadu štete u iznosu od najviše 18 zarada koje bi zaposleni ostvario da radi, i to zavisno od vremena provedenog u radnom odnosu i godina života zaposlenog, kao i broja izdržavanih članova porodice.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Kvalifikovani oblik krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi postoji kada je delo iz stava 2. člana 350. KZ, znači omogućavanje drugome nedozvoljen prelaz granice Srbije ili nedozvoljen boravak ili tranzit kroz Srbiju, učinjeno od strane organizovane kriminalne grupe, čiji pripadnik preduzima radnje izvršenja predmetnog krivičnog dela.

1 2 3 10