Category Archives for "01"

Refundacija sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Refundacija sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Refundacija sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo utvrđuje se u visini bruto prosječne zarade koju je za određeni period zaposleni ostvario, pri čemu bruto zarada predstavlja zaradu koju je zaposleni ostvario za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu, naknada zarade i druga primanja utvrđena kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.