Category Archives for "01"

Regres za korišćenje godišnjeg odmora i narodni poslanik

RADNO PRAVO

Regres za korišćenje godišnjeg odmora i narodni poslanik

Narodnom poslaniku na stalnom radu u Narodnoj skupštini ne pripada pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora, jer je taj dodatak na platu već sadržan u koeficijentu kojim se izražava složenost poslova, odgovornost, uslovi rada i stručna sprema.

Ovlašćenja poverenika za informacije od javnog značaja

UPRAVNO PRAVO

Ovlašćenja poverenika za informacije od javnog značaja

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nema istražna ovlašćenja, odnosno nije u njegovoj nadležnosti da utvrđuje istinitost navoda organa vlasti u pogledu posedovanja traženih informacija, jer nema nadzorna ovlašćenja kada je u pitanju Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela može se uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne okrivljenom i to u slučaju ako ista prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela za koje je okrivljeni oglašen krivim ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više ovakvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog dela.

Raskid predugovora zbog neispunjenja

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid predugovora zbog neispunjenja

Kad glavni ugovor o prodaji nije zaključen, kupac na osnovu punovažnog predugovora ne može da traži ispunjenje obaveze prodavca da mu preda ugovorenu stvar, pa ni predugovor ne može da se raskine zbog neispunjenja te obaveze, ali ukoliko je po predugovoru nešto platio može da traži povraćaj, jer se osnov plaćanja usled nezaključenja glavnog ugovora nije ostvario.

Predlog za ponavljanje postupka

UPRAVNO PRAVO

Predlog za ponavljanje postupka

Predlog za ponavljanje postupka iz razloga saznanja za nove činjenice ili ako se stekne mogućnost da se izvedu novi dokazi koji bi, sami ili u vezi sa ranije iznetim činjenicama ili izvedenim dokazima, mogli da dovedu do drugačijeg rešenja, može se podneti u roku od pet godina od dostavljanja rešenja stranci.

1 2 3 11