Category Archives for "01"

Naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah

Kada je tužilac kao posledicu saobraćajne nezgode, trpeo strah jakog intenziteta i u trajanju od dva minuta, ima pravo na naknadu nematerijalne štete za pretrpljeni strah bez obzira što nije zadobio nikakve telesne povrede.

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela može se uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne okrivljenom i to u slučaju ako ista prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela za koje je okrivljeni oglašen krivim ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više ovakvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog dela.

Izricanje mera zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Izricanje mera zaštite od nasilja u porodici

Protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici, kojim se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice.

Šumska krađa

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Šumska krađa

Da bi postojala krivična odgovornost okrivljenih za krivično delo šumska krađa potrebno je veštačenjem od strane veštaka geometra utvrditi da li je seča stabala izvršena na parcelama oštećenih a veštačenjem od strane veštaka šumarske struke potom nužno je utvrditi količinu oborenih stabala.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

U slučaju kada se okrivljeni nalazi na izdržavanju kazne zatvora po jednoj presudi, a protiv njega se vodi drugi krivični postupak zbog krivičnog dela krađa, dostavljanje optužnog predloga i poziva za glavni pretres se ima izvršiti preko uprave KPZ gde se nalazi na izdržavanju kazne, a ne preko oglasne table suda i putem internet stranice suda, da bi se glavni pretres mogao održati i bez njegovog prisustva, ako je uredno pozvan.

Krijumčarenje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Krijumčarenje

Ko se bavi prenošenjem robe preko carinske linije izbegavajući mere carinskog nadzora ili ko izbegavajući mere carinskog nadzora prenese robu preko carinske linije naoružan, u grupi ili uz upotrebu sile ili pretnje, čini krivično delo krijumčarenje.

Zastarelost prava na povraćaj naknade izmirene štete kod regresnog zahteva

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost prava na povraćaj naknade izmirene štete kod regresnog zahteva

Pravo na povraćaj naknade izmirene štete kod regresnog zahteva stiče se isplatom odštete trećem licu i od tog momenta teče rok zastarelosti tog zahteva, a ne od momenta kada je tužilac saznao za štetu.

1 2 3 7