Sadržaj časopisa – 2017

Sadržaj časopisa broj 1, januar 2017:
*Tema broja
Radojka MARINKOVIĆ
– Položaj političkih stranaka nacionalnih manjina u izbornom postupku u Republici Srbiji
*Ogledi
Mr Vesna BILBIJA
– Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radnih obaveza sa posebnim osvrtom na meru opomene sa najavom otkaza
Branka BANOVIĆ
– Ostvarivanje prava na invalidsku penziju usled povrede na radu i profesionanog oboljenja
*Nedoumice
Dr Dragan M. MITROVIĆ
– Zašto ne postoji proceduralna pravda
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr sc Osman JAŠAREVIĆ
– Krivičnoprocesni aspekti nalaza i mišljenja vještaka i njegove specifičnosti (I deo)
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 2, februar 2017:
*Tema broja
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Valutna obaveza u ekstremno promenjenim okolnostima
*Ogledi
Ljubodrag PLJAKIĆ
– Upravno postupanje u novom Zakonu o opštem upravnom postupku
Gordana VIĆENTIJEVIĆ
– Pravo na penziju – uslovi za ostvarivanje prava i mogućnost radnog angažovanja penzionera
*Nedoumice
Dragan KALABA
– Krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 355. KZ u sudskoj praksi
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr sc Osman JAŠAREVIĆ
– Krivičnoprocesni aspekti nalaza i mišljenja vještaka i njegove specifičnosti (II deo)
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 3, mart 2017:
*Tema broja
Mr Vesna BILBIJA
– Suđenje u razumnom roku u parnicama iz radnih odnosa kroz praksu Evropskog suda pravde i praksu domaćih sudova
*Ogledi
Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Premeštaj službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
Prof. dr Velisav MARKOVIĆ
– Pojam i pravna priroda boravišne takse
*Nedoumice
Rajko IGNJAČEVIĆ
– Proširenje arbitražnog sporazuma na nepotpisanika sa osvrtom na dve arbitražne odluke
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Duško MODLY, Prof. dr Adnan DURAKOVIĆ
– Uloga kriminalističkog istraživanja u funkcioniranju policije u demokratskom društvu
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 4, april 2017:
*Tema broja
Dr Dragan M. MITROVIĆ
– Božanstvo i pravo
*Ogledi
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije
Gordana VIĆENTIJEVIĆ
– Penzijski staž kao uslov za ostvarivanje prava na penziju
*Nedoumice
Dr Dragan OBRADOVIĆ
– Pojedine nedoumice i problemi u primeni saobraćajnih propisa
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Dr sci. Amela ČOLIĆ
– Sistem koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovine
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 5, maj 2017:
*Tema broja
Ruža UROŠEVIĆ
– Novi Zakon o opštem upravnom postupku – Prvostepeni upravni postupak  
*Ogledi
Dr Gordana STANKOVIĆ
– Povlačenje tužbe u parnici za zaštitu od porodičnog nasilja
Prim. dr Gavrilo ŠĆEPANOVIĆ
– Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku
*Nedoumice
Dragan U. KALABA
– Krivično delo učestvovanje u tuči iz člana 123. KZ u sudskoj praksi
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Doc. dr Marina M. SIMOVIĆ
Prof. dr Dragan JOVAŠEVIĆ
– Kazna maloljetničkog zatvora u Republici Srpskoj
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 6, jun 2017:
*Tema broja
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Unapređivanje ustavnih odredaba o pravosuđu i vladavini prava
*Ogledi
Olga VUČKOVIĆ KIĆANOVIĆ
– Kako prepoznati i procesuirati mobing?
Mr Vesna BILBIJA
– Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
*Nedoumice
Julijana NEDELJKOVIĆ
– Seča zdravih stabala u urbanim sredinama
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Dr Milomir ČODO
Mr Goran PISIĆ
– Pravni okvir ugrožavanja sigurnosti nosilaca pravosudnih funkcija u Brčko distriktu BiH
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2017:
*Tema broja
Maja GLUŠČEVIĆ
– Nasilje u porodici prema Porodičnom zakonu i Krivičnom zakoniku sa posebnim osvrtom na Zakon o sprečavanju nasilja u porodici
*Ogledi
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Novela Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
Vladimir MILJEVIĆ
– Međupresuda
Dr Velisav MARKOVIĆ
– Prestanak radnog odnosa po osonovu prestanka potrebe za radom zaposlenog u sudskoj praksi
*Nedoumice
Mladen NIKOLIĆ
– Član 26. Zakona o izvršenju i obezbeđenju
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Mr Dragana KOSIĆ
– Pregovaranje o krivici i postupak za izdavanje kaznenog naloga kao pojavni oblici pojednostavljenih formi postupanja u krivičnim stvarima Republike Srpske i njihov doprinos efikasnosti krivičnog postupka
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 9, septembar 2017:
*Tema broja
Dr Milovan MILIĆ
– Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti
*Ogledi
Prof. dr Mladen VUKČEVIĆ
– Norveška sudska praksa administracija (NCA) kao činilac funkcionisanja i razvoja norveškog sudskog sistema
Prim. dr Gavrilo ŠĆEPANOVIĆ
– Veštačenje naročito teškog invaliditeta i duševni bol bliske osobe
*Nedoumice
Ljubodrag PLJAKIĆ
– Pravni položaj i granice odgovornosti članova upravnog odbora banaka
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Mr Sedin LAKAČA
– Historijski razvoj privatnog detektivstva u BiH i neki specifični poslovi koje obavljaju danas
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 10, oktobar2017:
*Tema broja
Ljubodrag PLJAKIĆ
– Pokretanje upravnog postupka i troškovi u novom Zakonu o opštem upravnom postupku
*Ogledi
Vladimir V. MILJEVIĆ
– Primena definicije naselja prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima
*Nedoumice
Dr Vesna BILBIJA
– Nepuno radno vreme kao fleksibilni oblik rada
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Komentari
Dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Šta još nedostaje inače vrednoj „Beloj knjizi“ Saveza samostalnih sindikata Srbije za 2017. godinu
*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Doc. dr Marina M. SIMOVIĆ
Dr Mustafa BISIĆ
– Upravljanje zatvorima u Bosni i Hercegovini u pogledu visokorizičnih lica
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 11, novembar 2017:
*Tema broja
Radojka MARINKOVIĆ
– Pravni akti organa državne uprave
*Ogledi
Olga VUČKOVIĆ-KIĆANOVIĆ
– Razlika između mobinga i konflikta
Prof. dr Velisav MARKOVIĆ
– Sporazumni prestanak radnog odnosa u sudskoj praksi
*Nedoumice
Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
– Primena načela formalnog legaliteta na rad javnih izvršitelja
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Antonije ŽIVKOVIĆ
– Da li je ugled i čast u Bosni i Hercegovini neophodno zaštititi krivičnim zakonodavstvom? (I deo)
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 12, decembar2017:
*Tema broja
Prof. dr Zoran R. TOMIĆ
– Upravni postupak i upravni spor u Srbiji
*Ogledi
Ruža UROŠEVIĆ
– Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji
Aleksandra TREŠNJEV
– Sprovođenje izvršenja u praksi (neka sporna pitanja)
*Nedoumice
Prof. dr Gavrilo ŠĆEPANOVIĆ
– Veštačenje umanjene životne aktivnosti u parnici – izazovi  i dileme (I deo)
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Antonije ŽIVKOVIĆ
– Da li je ugled i čast u Bosni i Hercegovini neophodno zaštititi krivičnim zakonodavstvom? (II deo)
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se