Carinski prekršaj

PREKRŠAJNO PRAVO

Carinski prekršaj

Na učinioca prekršaja primenjuje se zakon, odnosno propis koji je važio u vreme izvršenja prekršaja, a ako je posle učinjenog prekršaja jednom ili više puta izmenjen propis, primenjuje se propis koji je najblaži za učinioca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)