Bosna i Hercegovina kao socijalna država

UDK: 364(497.6)
304(497.6)

BOSNA I HERCEGOVINA KAO SOCIJALNA DRŽAVA
Amela Čolić, Univerzitet u Bihaću, Pravni fakultet Bihać, vanredni profesor na nastavnim predmetima: „Uvod u nauku o državi i pravu“ i „Pravo Evropske unije“.

Rezime: Socijalna država prirodni je slijed vladavine prava i pravne države. Uslov je vjerodostojnosti i opravdanja vlasti. Država sa premisom socijalne države garantira svojim građanima, a zatim i uspostavlja i ostvaruje primjereni kvalitet potreba obuhvaćenih socijalnom sigurnošću. Suština socijalne države je u osiguranju održivosti društvenog bogatstva, u stvarnim mogućnostima zajednice, u volji vlasti za socijalnom pravičnošću i pravičnom preraspodjelom materijalnih vrijednosti, te pomoći onima koji su slabiji i ugroženi. Socijalnu državu određuju načela zajedništva, solidarnosti i međusobnosti – ljudskost, čovječnost, humanost, davanje, žrtvovanje, samoodricanje, nesebičnost, činjenje dobra (largo sensu), zajedništvo lišeno simetrije očekivanog uzvrata, briga o nemoćnim, bolesnim. Nedosljednost politika donosilaca odluka u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnih institucija i aktera produžava krizu socijalne države i onemogućava bilo koji vid renesanse građanskog civilnog društva. Reformski ciljevi su proklamovani, ali sistem socijalne zaštite kakav imamo u BiH u ovom trenutku je neodrživ i dalje je nepromijenjen. BiH treba temeljne promjene koje prevazilaze prijedloge iz Reformske agende za BiH za period 2015-2018. godine.

Ključne riječi: socijalna država, socijalna sigurnost, socijalna pravičnost, socijalna integracija, reforma socijalne zaštite, društvena kohezija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)