Blagovremenost žalbe podnete Upravnom sudu putem kurirske službe

UPRAVNO PRAVO

Blagovremenost žalbe podnete Upravnom sudu putem kurirske službe

Blagovremenost žalbe podnete putem kurirske službe ne može se ceniti prema danu kada je predata kurirskoj službi, već samo u odnosu na dan kada je primljena u Upravnom sudu, jer predaja žalbe kurirskoj službi nije identična predaji pošti preporučenom pošiljkom, odnosno nema za procesnu posledicu da se dan predaje žalbe takvoj službi smatra kao dan predaje sudu, kao što ga ima podnesak koji je sudu upućen preporučeno poštom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)