Blagovremenost žalbe i pogrešna poukao pravnom leku

USTAVNO PRAVO

Blagovremenost žalbe i pogrešna poukao pravnom leku

U slučaju kada je sud stranci dao pogrešnu pouku o dužini žalbenog roka, mora da se prihvati onaj rok koji je za stranku povoljniji, bez obzira na to da li se radi o stranci koja je vična pravu ili ne, jer zbog grešaka suda stranka ne sme da trpi štetne posledice.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)