Blagovremenost predaje žalbe sudu

PROCESNO PRAVO

Blagovremenost predaje žalbe sudu

Dan predaje žalbe ili drugog podneska, upućenog sudu preko pošte preporučenom pošiljkom ili upućenog telegrafskim putem, smatra se kao dan predaje sudu, jer se preporučenom pošiljkom smatra svaka pošiljka koja je označena bar kodom, brojevima i oznakom Republike Srbije, bez obzira da li nosi oznaku R ili AA.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)