Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 2. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 2. ZKP

Učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka kada je prvostepeni sud propustio da navede činjenice koje su predmet dokazivanja jer je propustio da navede obrazloženje za bitan element krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga a to je da je droga bila namenjena prodaji.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)