Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP

Učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka kada se prvostepena presuda zasniva na zapisniku o prijemu krivične prijave jer je to dokaz na kome se presuda ne može zasnivati.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)