Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP i zakonit dokaz

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP i zakonit dokaz

U situaciji postojanja slučajnog nalaza, shodno članu 164. ZKP, takav materijal se može koristiti u dokaznom postupku, a nije bitno da se to lice javlja kao saizvršilac u krivičnopravnim radnjama sa licem prema kome su određene posebne dokazne radnje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)