Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP

Kada je prvostepeni sud zasnovao svoju osuđujuću presudu na zapisniku o pretresanju stana i drugih prostorija, a pretresu je prisustvovao samo jedan svedok, time je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka jer je presuda zasnovana na nedozvoljenom dokazu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)