Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 8. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 8. ZKP

To što je prvostepeni sud radnje za koje je našao da nisu dokazane izostavio iz činjeničnog opisa krivičnog dela, ne može imati značaj bitne povrede odredaba krivičnog postupka da sud u prvostepenoj presudi nije u potpunosti rešio predmet optužbe.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)