Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i trgovina ljudima

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i trgovina ljudima

Prvostepeni sud je dužan da obrazloži na koji način je utvrdio da su se u radnjama okrivljenog stekla sva bitna obeležja krivičnog dela trgovina ljudima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)