Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – član 438. stav 1. tačka 8. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – član 438. stav 1. tačka 8. ZKP

Ako se okrivljenom optužnim aktom stavlja na teret produženo krivično delo krađa a ne odluči se o jednoj radnji izvršenja, ne može se ta radnja izvršenja krivičnog dela obuhvatiti novodonetim rešenjem o ispravci presude, time je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka jer optužba nije rešena u potpunosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)