Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada je presudom prvostepenog suda okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela ubistvo u prekoračenju nužne odbrane, onda izreka prvostepene presude mora da sadrži elemente nužne odbrane odnosno prekoračenja nužne odbrane.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)