Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Presuda se može zasnovati na iskazu policijskog službenika koji se izjašnjavao o okolnostima neposrednog uočavanja da je okrivljeni od sebe odbacio kesicu sa opojnom drogom, pa korišćenjem takvog dokaza prvostepeni sud nije učinio povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)