Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka ukoliko je u izreci presude navedeno da je okrivljenom izrečena uslovna osuda, a u obrazloženju presude da mu se izriče mera upozorenja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)