Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Drugostepeni sud je dužan da pazi po službenoj dužnosti da li je glavni pretres održan bez lica čije je prisustvo na glavnom pretresu po zakonu bilo obavezno, pa s obzirom da nema dokaza da je okrivljena obaveštena o održavanju glavnog pretresa na kome je doneta presuda učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)