Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ako je u krivičnom postupku presuda zasnovana na nalazu i mišljenju veštaka medicinske struke koji je i prvi pregledao oštećenu, učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)