Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Izjašnjenje okrivljenog na glavnom pretresu da ne želi da se na navode iz optužnog predloga izjašnjava bez prisustva svog branioca ne može se tretirati kao da se okrivljeni branio ćutanjem.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)