Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Izreka presude je u suprotnosti sa razlozima datim u obrazloženju kada je u izreci navedeno da su povrede kod oštećenog nastale udarcima laktova, dok je u obrazloženju navedeno da su oguljotine na laktovima nastale prilikom međusobnog vučenja između dve kuće.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)