Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Tumačenje transkripata predstavlja odlučnu činjenicu koja je od značaja za ocenu da li su okrivljeni međusobno više puta dolazili u kontakt i po prethodnom dogovoru zajedno u više navrata kupovali pa potom prodavali opojnu drogu, pa je obrazloženje ožalbene presude nerazumljivo ukoliko prvostepeni sud nije to učinio.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)