Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Izreka presude je protivrečna samoj sebi i razlozima presude kada je okrivljeni oglašen krivim za produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica a u izreci nije dat opis najmanje dve od zakonom predviđenih okolnosti za produženo krivično delo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)