Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Presuda osim ocene odbrane okrivljenog u odnosu na iskaze oštećenog i svedoka mora da sadrži i razloge na osnovu kojih je sud utvrdio da je okrivljeni izvršio svaku pojedinačnu radnju za koju je oglašen krivim, razloge na osnovu kojih je utvrdio da je to učinio kako je to navedeno u izreci presude i razloge na osnovu kojih je to učinio sa ciljem da izvrši krivično delo trgovina ljudima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)