Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ne postoji bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 9. ZKP u situaciji kada drugostepeni sud, postupajući po žalbi, preinači prvostepenu presudu zbog učinjene povrede krivičnog zakona od strane prvostepenog suda i okrivljenog, koji je prvostepenom presudom oglašen krivim da je krivično delo učinio kao saizvršilac, oglasi krivim za izvršenje tog dela u svojstvu pomagača.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)