Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optuženom i njegovom braniocu je uskraćeno pravo da postavljaju pitanja saoptuženom koji je zaključio sporazum o priznanju krivičnog dela i u odnosu na koga je krivični postupak okončan pravnosnažnom osuđujućom krivičnom presudom kada saslušanju saoptuženog u Višem javnom tužilaštvu nije prisustvovao branilac optuženog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)