Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Prvostepeni sud je prekoračio optužbu kada u izreci prvostepene presude navodi da je oštećena “kritičnom prilikom pružala otpor okrivljenom” dok se u optužnici navodi da “oštećena nije pružala otpor”.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)