Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Presuda se može odnositi samo na lice koje je optuženo i samo na delo koje je predmet optužbe sadržane u podnesenoj ili na glavnom pretresu izmenjenoj ili proširenoj optužnici, pa ukoliko je optuženi oglašen krivim za nešto što mu nije ni stavljeno na teret optužnim aktom, tada je došlo do prekoračenja optužbe.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)