Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada je oštećena prepoznala okrivljenog u hodniku zgrade Tužilaštva pre saslušanja, a prilikom saslušanja kao svedok je to potvrdila, na njenom iskazu se može zasnovati sudska odluka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)