Apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

Kod produženog krivičnog dela vreme apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja računa se zasebno za svaku krivičnopravnu radnju koja je ušla u sastav produženog krivičnog dela, a ne prema vremenski poslednjem izvršenom krivičnom delu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)