Aneks ugovora o radu

RADNO PRAVO

Aneks ugovora o radu

Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada, i u ponudi za izmenu ugovorenih uslova rada, poslodavac je u obavezi da navede razloge za takvu odluku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)