Analiza stanja izvršnog zakonodavstva u građanskim stvarim

 

UDK 347.952(497.11)
COBISS.SR-ID 39486729

ANALIZA STANJA IZVRŠNOG ZAKONODAVSTVA U GRAĐANSKIM STVARIMA

* Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Beograd.

** Doc. dr Zoran Vavan, docent na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Univerzitet Union, Beograd.

Rezime: Slobodno možemo reći da sa izvršnim zakonodavstvom u Republici Srbiji u pogledu njegove ažurnosti i funkcionalnosti, nismo imali previše sreće. Česte izmene zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast utiču na pravnu nesigurnost, ali i pokazuju neadekvatan odnos zakonodavca prema osnovnim pitanjima izvršne materije: dispozicija izvršnog poverioca, formalni legalitet, oficijelnost u vođenju postupka, zaštita izvršnog dužnika, primena pravila izvršnog prava u drugim propisima i sl. Ipak, najvažnija pitanja koja zakon mora da uredi odnose se na ustavni koncept mogućnosti prenošenja poslova sa sudova na druge pravosudne funkcije i profesije (u konkretnom slučaju javnog izvršitelja), te garancija zakonitosti postupanja svih onih koji u mehanizmu izvršavanja sudskih odluka učestvuju u ovom postupku.
Cilj koji smo sebi preambiciozno odredili u ovome radu je da pokušamo da kroz kritičku analizu osnovnih principa postojećeg normativnog supstrata damo svoje viđenje šta bi valjalo izmeniti i eventualno doraditi kako bi se postojeći tekst zakona popravio i ova materija uredila na, po našem mišljenju, bolji način.

Ključne reči: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, javni izvršitelji, izvršenje sudskih odluka, izvršna isprava, izvršni dužnik, izvršni poverilac, rokovi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)