Tag Archives for " zatezna kamata "

Zakonska zatezna kamata na dosuđeni iznos nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Zakonska zatezna kamata na dosuđeni iznos nematerijalne štete

Zakonska zatezna kamata na dosuđeni iznos nematerijalne štete dosuđuje se od dana presuđenja kada se utvrđuje obim i visina štete, a ne od dana podnošenja tužbe.

Zatezna kamata i neobezbeđeno potraživanje u stečajnom postupku

OBLIGACIONO PRAVO

Zatezna kamata i neobezbeđeno potraživanje u stečajnom postupku

Za neobezbeđena potraživanja u stečajnom postupku prestaje obračun zatezne kamate danom otvaranja stečajnog postupka, to predlagač nema pravo na zakonsku zateznu kamatu na utvrđeno potraživanje.

Vraćanje “stečenog bez osnova” i pravo na zateznu kamatu

USTAVNO PRAVO

Vraćanje “stečenog bez osnova” i pravo na zateznu kamatu

Kada se radi o sticanju bez osnova, prilikom odlučivanja o zakonskoj zateznoj kamati treba primeniti zakonsku odredbu o vraćanju “stečenog bez osnova”, koja je imperativnog karaktera i kojom je propisano da nesavestan sticalac mora da vrati glavni dug sa obračunatom zateznom kamatom od dana sticanja, a savestan od dana podnošenja tužbe.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.