Tag Archives for " pravo svojine "

Naknada za faktički oduzeto pravo svojine na nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Naknada za faktički oduzeto pravo svojine na nepokretnosti

Odredbe Zakona o eksproprijaciji ne mogu se primeniti u slučajevima kada oduzimanje ili ograničenje prava svojine na nepokretnosti nije izvršeno u postupku i na način koji je propisan ovim zakonom, već vlasniku koji je lišen svog prava svojine na nepokretnosti, pripada novčana naknada u visini njene tržišne vrednosti za oduzeto mu pravo svojine.

Arondacija i utvrđenje prava svojine po osnovu održaja

USTAVNO PRAVO

Arondacija i utvrđenje prava svojine po osnovu održaja

Korisnik arondacije ne može snositi štetne posledice što postupak arondacije nije formalnopravno okončan zaključenjem ugovora ili donošenjem pojedinačnog akta nadležnog organa, koji bi bio osnov za promenu prava vlasništva na dodeljenoj parceli u javnim knjigama o nepokretnostima.

Tužba za utvrđivanje prava svojine na objektu čija izgradnja nije ozakonjena

USTAVNO PRAVO

Tužba za utvrđivanje prava svojine na objektu čija izgradnja nije ozakonjena

Objekat čija izgradnja nije ozakonjena i koji zbog toga ima karakter res extra commercium, može biti predmet tužbenog zahteva za utvrđenje prava svojine stečenog po samom zakonu, tačnije po osnovu građenja na tuđem zemljištu, što predstavlja građanskopravni spor o kome je nadležan da odlučuje sud u parničnom postupku.

Svojina kao prethodno pitanje

STVARNO PRAVO

Svojina kao prethodno pitanje

Kada u parnici po svojinskoj tužbi za povraćaj stvari po kojoj nije bilo zahteva za utvrđivanje prava svojine, tuženi u prigovoru istakne da tužilac nema svojinu, na nepokretnosti čiju predaju u svojinsku državinu traži, iako je pravo svojine upisano u javnu knjigu u korist tužioca, a tuženi iznese relevantne činjenice i dokaze na kojima svoj prigovor zasniva, sud je dužan da i ove činjenice utvrdi i na osnovu tih i drugih utvrđenih bitnih činjenica u smislu rešavanja prethodnog pitanja zaključi da li je tužilac vlasnik sporne nepokretnosti.

Pravo svojine na podrumu u stambenoj ili poslovnoj zgradi

STVARNO PRAVO

Pravo svojine na podrumu u stambenoj ili poslovnoj zgradi

Podrum u višestambenoj ili poslovnoj zgradi, nakon njegove fizičke deobe i opredeljivanjem dela podruma kao pripatka određenog stana, odnosno određene poslovne prostorije na kojoj postoji pravo svojine, može biti i predmet sticanja prava svojine.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.