Tag Archives for " otkaz ugovora o radu "

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

Za otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline nije nužno da se unapred predvide radnje nepoštovanja radne discipline, već je dovoljno da se zaposleni ponaša suprotno pravilima ili zahtevima iz bilo kog akta poslodavca (pravilnika, odluke, uputstva, obaveštenja, naloga i slično).

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline, poslodavac može dati zaposlenom u roku od tri meseca od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od šest meseci od dana nastupanja činjenica koje su osnov za davanje otkaza.

Posebna radnopravna zaštita pri otkazu ugovora o radu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Posebna radnopravna zaštita pri otkazu ugovora o radu

Poslodavac ne može raskinuti ugovor o radu sa roditeljem koji radi polovinu radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, samohranim roditeljem koji ima dijete do sedam godina života, ili dijete sa teškim invaliditetom, kao ni sa licem koje koristi neko od navedenih prava.

Obaveza isplate otpremnine pre otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Obaveza isplate otpremnine pre otkaza ugovora o radu

Namešteniku kome je otkazan ugovor o radu, jer ne postoji nijedno radno mesto na koje je mogao biti premešten ili raspoređen, isplaćuje se otpremnina za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu u visini trećine njegove plate, s tim da se pod tom platom smatra njegova prosečna mesečna plata koja mu je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je doneto rešenje o otkazu ugovora o radu.

Otkaz ugovora o radu ako zaposleni učini krivično delo na radu ili u vezi sa radom

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu ako zaposleni učini krivično delo na radu ili u vezi sa radom

Da bi se mogao otkazati ugovor o radu iz razloga što je zaposleni učinio krivično delo na radu ili u vezi sa radom, potrebno je da učinjeno krivično delo od strane zaposlenog bude utvrđeno u pravnosnažno okončanom krivičnom postupku.

Upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu

USTAVNO PRAVO

Upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu

Propust poslodavca da upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu dostavi na mišljenje i sindikatu čiji je zaposleni član, ne utiče na zakonitost rešenja o otkazu ugovora o radu, odnosno takvim propustom nije povređeno pravo zaposlenog na odbranu u postupku otkaza ugovora o radu.

Računanje roka za davanje otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Računanje roka za davanje otkaza ugovora o radu

Otkaz ugovora o radu iz člana 179. tač. 1, 2, 3, 5. i 6. Zakona o radu poslodavac može dati zaposlenom u roku od tri meseca od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od šest meseci od dana nastupanja činjenica koje su osnov za davanje otkaza.

1 2 3 6
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.