Tag Archives for " otkaz ugovora o radu "

Otkaz ugovora o radu zbog neopravdanog izostajanja sa posla

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Otkaz ugovora o radu zbog neopravdanog izostajanja sa posla

Otkaz ugovora o radu zbog neopravdanog izostajanja sa posla može biti zakonit samo ako zaposleni zna da izostajanje sa posla vodi prestanku radnog odnosa i objektivno ispolji volju da više ne radi.

Otkaz ugovora o radu zbog nekorišćenja zaštitne opreme pri radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog nekorišćenja zaštitne opreme pri radu

Poslodavac može otkazati ugovor o radu zaposlenom koji odbija da koristi obezbeđena sredstva i opremu za ličnu zaštitu pri radu, što predstavlja otkazni razlog predviđen odredbama zakona i ugovora o radu.

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada

Da bi otkaz ugovora o radu iz otkaznog razloga neostvarivanje rezultata rada bio zakonit potrebno je da zaposleni objektivno moguć zadatak nije ostvario svojom krivicom – nečinjenjem ili nedovoljnim činjenjem.

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

Za otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline nije nužno da se unapred predvide radnje nepoštovanja radne discipline, već je dovoljno da se zaposleni ponaša suprotno pravilima ili zahtevima iz bilo kog akta poslodavca (pravilnika, odluke, uputstva, obaveštenja, naloga i slično).

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline, poslodavac može dati zaposlenom u roku od tri meseca od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od šest meseci od dana nastupanja činjenica koje su osnov za davanje otkaza.

Posebna radnopravna zaštita pri otkazu ugovora o radu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Posebna radnopravna zaštita pri otkazu ugovora o radu

Poslodavac ne može raskinuti ugovor o radu sa roditeljem koji radi polovinu radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, samohranim roditeljem koji ima dijete do sedam godina života, ili dijete sa teškim invaliditetom, kao ni sa licem koje koristi neko od navedenih prava.

Obaveza isplate otpremnine pre otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Obaveza isplate otpremnine pre otkaza ugovora o radu

Namešteniku kome je otkazan ugovor o radu, jer ne postoji nijedno radno mesto na koje je mogao biti premešten ili raspoređen, isplaćuje se otpremnina za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu u visini trećine njegove plate, s tim da se pod tom platom smatra njegova prosečna mesečna plata koja mu je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je doneto rešenje o otkazu ugovora o radu.

1 2 3 7
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.