Tag Archives for " odbacivanje tužbe "

Odbacivanje tužbe kao neuredne

UPRAVNO PRAVO

Odbacivanje tužbe kao neuredne

Ako je tužba nepotpuna ili nerazumljiva, sud će pozvati tužioca da u ostavljenom roku otkloni nedostatke tužbe i ukazaće mu na posledice ako ne postupi po zahtevu suda, a ako tužilac u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke u tužbi koji sprečavaju rad suda, sud će odbaciti tužbu kao neurednu.

Osnov za odbacivanje parnične tužbe

USTAVNO PRAVO

Osnov za odbacivanje parnične tužbe

Odbacivanje tužbe predstavlja jedan vid procesne sankcije za tužioca, pa samo izričito pozivanje na konkretnu odredbu iz ZPP može da predstavlja osnov za odbacivanje tužbe, a ne uopšteni pojmovi kao što su “pravila procesne discipline i načelo efikasnosti postupka“.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.