Tag Archives for " Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga "

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Kada je kao profesionalni vozač, okrivljeni u kabini svog teretnog vozila, a u kaseti iza ležaja, držao opojnu drogu hašiš u količini od 961 gram i vozilom upravljao od mesta A. pa do Holandije i nazad, a u mestu P. – grad Čačak mu je pretresom pronađena i oduzeta, u takvom njegovom postupanju stiču se radnje izvršenja neovlašćenog prenošenja opojne droge, kao jedan od oblika izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Bitne okolnosti iz kojih proizlazi da je okrivljeni izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga jesu: količina i raznovrsnost opojne droge, posebno kada je pronađena i kod okrivljenog i u porodičnoj kući, način pakovanja i brojnost paketića.

Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i odnos sa krivičnim delom neovlašćeno držanje opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i odnos sa krivičnim delom neovlašćeno držanje opojnih droga

U situaciji kada okrivljeni dnevno konzumira oko 15 gr marihuane – kanabisa, po nalazu veštaka medicinske struke nalazi se u početnoj zavisnosti od upotrebe opojnih droga, da je pretresom kod okrivljenog pronađeno 93,53 grama marihuane, pravilno je prvostepeni sud okrivljenog oglasio krivim zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga ne prihvatajući pravnu kvalifikaciju javnog tužioca u vidu krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Oslobođenje od kažnjavanja učinioca krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobođenje od kažnjavanja učinioca krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Učinilac krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu, može se osloboditi kazne, što znači da sud u svakom konkretnom slučaju odlučuje da li će primeniti ovaj poseban osnov za oslobođenje od kažnjavanja ili ne.

Teži kvalifikovani oblik izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teži kvalifikovani oblik izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga

Teži kvalifikovani oblik izvršenja krivičnog dela iz člana 246. Krivičnog zakonika postoji onda kada je osnovno delo, dakle neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga izvršeno od strane više lica, koja su se udružila za vršenje tih dela, pa samim tim konzumira krivično delo zločinačko udruživanje koje kao samostalno podrazumeva upravo vršenje radnji koje se tiču organizovanja grupe ili pripadništvo grupi koja vrši određena krivična dela.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Kod činjenice da biljke koje je okrivljeni uzgajao u sebi sadrže psihoaktivnu supstancu THC koja je proglašena za opojnu drogu u količini većoj od 0,3%, to još uvek ne znači da je opojna droga proizvedena.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Kada je okrivljeni na glavnom pretresu potvrdio da mu je svedok u dva navrata za opojnu drogu marihuanu dao po 600 dinara, ali da mu je isti svedok naplaćivao usluge oko popravke mobilnog telefona, neosnovani su navodi žalbe da nema dokaza da je okrivljeni držao opojnu drogu radi dalje prodaje.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ispunjenost uslova za oslobađanje od kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ispunjenost uslova za oslobađanje od kazne

Kada se na osnovu odbrane jednog optuženog i njegove saradnje sa policijom došlo do podataka o još dva lica koja su optužena za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, odbrana drugog optuženog da mu je treći optuženi davao marihuanu da je dalje prodaje, sama po sebi, nije dovoljna za oslobađanje od kazne i primene navedene zakonske odredbe.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Ako okrivljeni poseduje 160 semenki biljke kanabis, za postojanje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 6. KZ, nužno je da je u pitanju materijal namenjen za proizvodnju opojne droge, a ne da je u pitanju materijal iz koga može porasti biljka koja poseduje THC više od 0,3%.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.