Tag Archives for " Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga "

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Okrivljeni je preduzeo radnju izvršenja neovlašćene proizvodnje opojne droge – kanabis koja sadrži THC u masenom delu većem od 0,3% pa je time izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, na taj način što je u zidanom objektu u pet prizemnih prostorija u kojima su prozori zatvoreni drvenim panelima, a zidovi obloženi plastičnom folijom, instalirao opremu neophodnu za proizvodnju kanabisa u veštački simuliranim uslovima i to opremu za sadnju i rast biljaka, za zalivanje biljaka, elektro i ventilacionu opremu, za kontrolu temperature vazduha i sušenje, pa je izvršio sadnju semena kanabisa, nakon ostvarenog rasta biljku posekao do zemlje, odvojio cvasti, listove i grančice, a pretresom je pronađena i oduzeta opojna droga upakovana u najlon kese odnosno džakove ukupne mase 3.264 grama.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Kupovina je samo jedan od alternativno određenih načina sticanja opojne droge, pa je prvostepeni sud u obavezi da u presudi tačno utvrdi način na koji je optuženi nabavio predmetnu opojnu drogu.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ublažavanje kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ublažavanje kazne

Okolnost da je okrivljeni otkrio lice od koga je nabavio opojnu drogu predstavlja olakšavajuću okolnost zbog koje se okrivljenom kazna može ublažiti ispod zakonom propisanog minimuma.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Biće krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga pored svih drugih obeležja, sadrži i umišljaj koji obuhvata radnju izvršenja i objekt radnje.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Kada je kao profesionalni vozač, okrivljeni u kabini svog teretnog vozila, a u kaseti iza ležaja, držao opojnu drogu hašiš u količini od 961 gram i vozilom upravljao od mesta A. pa do Holandije i nazad, a u mestu P. – grad Čačak mu je pretresom pronađena i oduzeta, u takvom njegovom postupanju stiču se radnje izvršenja neovlašćenog prenošenja opojne droge, kao jedan od oblika izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Bitne okolnosti iz kojih proizlazi da je okrivljeni izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga jesu: količina i raznovrsnost opojne droge, posebno kada je pronađena i kod okrivljenog i u porodičnoj kući, način pakovanja i brojnost paketića.

Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i odnos sa krivičnim delom neovlašćeno držanje opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i odnos sa krivičnim delom neovlašćeno držanje opojnih droga

U situaciji kada okrivljeni dnevno konzumira oko 15 gr marihuane – kanabisa, po nalazu veštaka medicinske struke nalazi se u početnoj zavisnosti od upotrebe opojnih droga, da je pretresom kod okrivljenog pronađeno 93,53 grama marihuane, pravilno je prvostepeni sud okrivljenog oglasio krivim zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga ne prihvatajući pravnu kvalifikaciju javnog tužioca u vidu krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Oslobođenje od kažnjavanja učinioca krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobođenje od kažnjavanja učinioca krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Učinilac krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu, može se osloboditi kazne, što znači da sud u svakom konkretnom slučaju odlučuje da li će primeniti ovaj poseban osnov za oslobođenje od kažnjavanja ili ne.

Teži kvalifikovani oblik izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teži kvalifikovani oblik izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga

Teži kvalifikovani oblik izvršenja krivičnog dela iz člana 246. Krivičnog zakonika postoji onda kada je osnovno delo, dakle neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga izvršeno od strane više lica, koja su se udružila za vršenje tih dela, pa samim tim konzumira krivično delo zločinačko udruživanje koje kao samostalno podrazumeva upravo vršenje radnji koje se tiču organizovanja grupe ili pripadništvo grupi koja vrši određena krivična dela.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.