Tag Archives for " nasilje u porodici "

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Za postojanje kvalifikovanog oblika krivičnog dela nasilje u porodici koji se odnosi na izvršenje tog dela prema maloletnom licu neophodno je da iz opisa radnje izvršenja proizlazi umišljaj učinioca za izvršenje krivičnog dela u odnosu na oštećenu maloletnu osobu.

Zaštita od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Zaštita od nasilja u porodici

Sud nije vezan granicama tužbenog zahteva za zaštitu od nasilja u porodici i može odrediti meru zaštite od nasilja u porodici koja nije tražena ako oceni da se takvom merom najbolje postiže zaštita, ali se takva mera ne može izreći u odnosu na lice koje nije stranka u postupku.

Usmeno zaveštanje

NASLEDNO PRAVO

Usmeno zaveštanje

Usmeno zaveštanje je vanredni oblik zaveštanja i može se sačiniti samo u slučaju nastupanja vanrednih i izu-zetnih okolnosti koje remete uobičajen tok stvari u životu ostavioca, odnosno iznenadno i neočekivano dovode u pitanje njegov život i čine nemogućim ili znatno otežanim sačinjavanje redovnog (pisanog) zaveštanja.

Mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Mere zaštite od nasilja u porodici

Protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštita od nasilja u porodici kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice, a mera zaštite od nasilja u porodici može trajati najviše godinu dana.

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Kada je oštećena – majka okrivljenog, odbila da svedoči pred sudom o nasilju koji je prema njoj učinio okrivljeni, a po njenoj podnetoj krivičnoj prijavi ovlašćena službena lica su izašla na lice mesta i putem odgovarajuće dokumentacije konstatovala stanje stvari u porodičnoj kući onako kako je to navedeno u krivičnoj prijavi, tada ipak postoje dokazi da je okrivljeni izvršio krivično delo nasilje u porodici.

1 2 3 5
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.