Tag Archives for " nasilje u porodici "

Mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Mere zaštite od nasilja u porodici

Protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštita od nasilja u porodici kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice, a mera zaštite od nasilja u porodici može trajati najviše godinu dana.

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Kada je oštećena – majka okrivljenog, odbila da svedoči pred sudom o nasilju koji je prema njoj učinio okrivljeni, a po njenoj podnetoj krivičnoj prijavi ovlašćena službena lica su izašla na lice mesta i putem odgovarajuće dokumentacije konstatovala stanje stvari u porodičnoj kući onako kako je to navedeno u krivičnoj prijavi, tada ipak postoje dokazi da je okrivljeni izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Pasivni subjekt kod krivičnog dela nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pasivni subjekt kod krivičnog dela nasilje u porodici

Pasivni subjekt kod krivičnog dela nasilje u porodici je član porodice, pa radnja izvršenja preduzeta prema jednom članu porodice samostalan je protivpravni akt u odnosu na radnju izvršenja prema drugom članu iste porodice, te se stoga radi o samostalnim krivičnim delima u sticaju.

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Zakonski elementi osnovnog oblika krivičnog dela nasilje u porodici u vidu „primene nasilja, pretnjom da će se napasti na život i telo oštećene“, moraju u izreci osuđujuće presude biti konkretizovani preduzetim radnjama okrivljenog u datom krivičnopravnom događaju.

1 2 3 5
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.