Tag Archives for " naknada nematerijalne štete "

Isplate po osnovu osiguranja i naknada nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Isplate po osnovu osiguranja i naknada nematerijalne štete

Tužiocu, kome su na ime štetnog događaja, isplaćeni određeni novčani iznosi od osiguravajućih društava, po osnovu ličnog osiguranja od nesrećnog slučaja, u kojem je sam plaćao premiju osiguranja, kao i po osnovu kolektivnog osiguranja radnika od posledica nesrećnog slučaja, u kojem je premija osiguranja plaćana iz njegovog ličnog dohotka, isplaćene sume osiguranja ne mogu se uračunavati u potraživanje nematerijalne štete, koju traži od tuženih po osnovu njihove krivične odgovornosti.

Zastarjelost potraživanja naknade nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti i fizičke bolove

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zastarjelost potraživanja naknade nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti i fizičke bolove

Procenat umanjenja životne aktivnosti određuje se po završetku liječenja od kada počinje teći zastarni rok za potraživanje naknade štete, dok zastarni rok za pretrpljene fizičke bolove počinje teći od dana prestanka bolova.

Pravo na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti rehabilitovanog lica

Ćerka rehabilitovanog lica spada u krug lica koja imaju pravo na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti rehabilitovanog lica.

Dosuđenje nematerijalne štete detetu za duševne bolove zbog naročito teškog invaliditeta roditelja

OBLIGACIONO PRAVO

Dosuđenje nematerijalne štete detetu za duševne bolove zbog naročito teškog invaliditeta roditelja

Dosuđenje nematerijalne štete za duševne bolove zbog naročito teškog invaliditeta roditelja, pripada i detetu u času kada ono te štete još nije svesno, a izvesno je da će biti svesno u budućnosti.

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje u vidu naknade nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje u vidu naknade nematerijalne štete

Pravo na naknadu nematerijalne štete pripada, osim rehabilitovanom licu, samo deci koja su za vreme trajanja povrede prava i slobode roditelja, rođena u ustanovama za izvršenje sankcija, odnosno koja su u tim ustanovama sa njima provela deo vremena, ili su za to vreme rasla bez roditeljskog staranja jednog, drugog ili oba roditelja.

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti lakog stepena

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti lakog stepena

Kada je pas lutalica ujeo tužilju za nogu, ona nema pravo na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove ako je naruženost lakog stepena, a postoje samo duševne patnje lakog intenziteta.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.