Tag Archives for " izvršni postupak "

Potrebni troškovi u izvršnom postupku

PROCESNO PRAVO

Potrebni troškovi u izvršnom postupku

Ne mogu se smatrati potrebnim troškovi za pristup prodaji koja nije održana iz razloga što je izvršni poverilac premestio stvari sa mesta popisa, niti troškovi nastali sastavljanjem podnesaka kojima je predlagao sprovođenje radnji koje bi sud i sam preduzeo po službenoj dužnosti.

Izvršni postupak i upuštanje u meritorna pitanja

PROCESNO PRAVO

Izvršni postupak i upuštanje u meritorna pitanja

Sud u izvršnom postupku nije mogao da se upušta u utvrđivanje sporne činjenice između stranaka da li je sporazum zaključen između stranaka, koji predstavlja prebijanje međusobnih potraživanja, punovažan i da li je prestalo potraživanje izvršnog poverioca prema izvršnom dužniku zaključenjem navedenog sporazuma.

Pokretanje izvršnog postupka na osnovu verodostojne isprave

USTAVNO PRAVO

Pokretanje izvršnog postupka na osnovu verodostojne isprave

Izvršni poverilac kao izdavalac računa na osnovu koga podnosi predlog za izvršenje može podneti verodostojnu ispravu i u običnoj fotokopiji u cilju ispunjavanja uslova za dozvolu prinudnog izvršenja.

Oficijelno pokretanje izvršnog postupka

UDK: 347.952

OFICIJELNO POKRETANJE IZVRŠNOG POSTUPKA
Dr Gordana Stanković, redovni profesor Univerziteta u Nišu.

Rezime: U radu se analizira oficijelno pokretanje izvršnog postupka, predviđeno odredbom člana 3. ZIO (2015), kao odstupanje od principa dispozicije kao osnovnog principa izvršne procedure u pogledu pokretanja postupka. Oficijelno pokrenut izvršni postupak vodi se u opštem interesu radi prinudne realizacije jednog javnopravnog potraživanja, radi zaštite interesa onih lica koja uživaju posebnu društvenu zaštitu, radi zaštite jednog faktičkog stanja, sprečavanja nasilnog postupanja ili nastupanja nenadoknadive štete. U oficijelno pokrenutom postupku izvršenja ili obezbeđenja, bez obzira da li je to glavni ili adhezioni postupak, uvek postoji samo jedna stranka – izvršni dužnik i sud rešenjem o izvršenju ili obezbeđenju određuje sredstvo i predmet izvršenja.

Ključne reči: izvršni postupak, načelo oficijelnosti, jednostranački izvršni postupak.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.